Eetalingua

Ohjenuorana jatkuva kehittyminen ja paremmaksi tuleminen

Eetalingualle intohimo näyttäytyy haluna toimia jonkin merkityksellisen asian puolesta. Se voi olla tuote tai palvelu, jolla ratkaistaan ongelma. Se voi olla ratkaisu yhteiskunnallisiin haasteisiin, esimerkin näyttämistä, paremmaksi tulemista ja parempana olemista. Intohimossa ei ole kyse pelkästään rahasta.

Asioimistulkkauksiin ja käännöstöihin erikoistunut Eetalingua korostaa kahta intohimoa. Ensimmäinen on asiakas. Asiakastyöt tehdään aina hyvin, asiakkaat saavat, mitä heille luvataan – usein enemmänkin. Intohimo näkyy joustavuutena, luottamuksen rakentamisena ja ristiriitatilanteiden kääntämisenä asiakkaan hyväksi.

Toinen intohimo on olla hyvä työnantaja. Yritys haluaa olla verkosto, johon on mukava ja hyvä kuulua. Eetalinguassa kukaan ei jää ilman koulutusta, osaamisen kasvattamista, hyvinvointia, turvallisuutta ja jatkuvaa vuorovaikutusta – asiallisen korvauksen lisäksi. Yhteistyösuhteiden kehittäminen niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin suuntaan palkitsee enemmän kuin ajatus suuren rahan tekemisestä tai omistajille kertyvän arvon kasvattamisesta. Loppuratkaisuna on aina tyytyväinen asiakas ja työntekijä.

Intohimoinen asenne yritystoimintaa kohtaan on keskeinen tekijä yrityksen kasvustrategiassa, mikä näkyy niin markkinoinnissa kuin rekrytoinneissakin. Jatkuvalla tason nostamisella, paremmin tekemisellä syntyy kasvua. Yrittäjien taival alkoi muutaman euron tuntipalkalla, mikä opetti kestämään tuulisia, vaikeitakin aikoja. Yrittäminen vaatii uhrauksia, mutta palkitsee lopulta. Lukuisten, matkan varrella mukaan tarttuneiden oppien joukosta yksi nousee ylitse muiden: Suunnitelmallisuus on yleisesti hyvä, mutta sattuman roolia ei voi vähätellä. Isot käänteet, olivatpa ne hyviä tai huonoja, voivat tulla täysin yllättäen. Lopulta usko omaan tekemiseen on se, mikä ratkaisee lopputuloksen. 

http://www.eetalingua.fi/