”Toimeen tartutaan silloin kun tarve on, ja aika on.”

osca soft.png

Näin sanoi Oscar Software Oy:n nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jukka Hakosalo pohtiessaan uudenlaisen järjestelmän kehittämistä asiakkaiden tarpeeseen. Näin olemme tehneet siitä saakka ja pyrkineet aina parempaan jokavuotisella kasvullamme. 

Millä muulla tätä voisi tehdä, kuin puhtaalla intohimolla paremman luomiseen ja yrittämiseen?

Oscar Software on tällä hetkellä 70 hengen asiantuntijaorganisaatio, joka jatkaa kasvuaan määrätietoisesti. Kasvun strategian ytimessä ovat asiakkaamme. Olemme edelleen sitä mieltä, että mitä leveämmät Oscarin hartiat ovat, sitä parempaa jatkuvuutta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme. 

Oscarin tj ja mj.png

Oscar Software on kehittynyt monipuoliseksi toiminnanohjauksen ohjelmistoja ja palveluita pk-yrityksille tarjoavaksi palvelutaloksi. Tämä ei ole ollut pelkkää sattuman kauppaa, vaan tietoinen visiomme. Olemme aloittaneet toimintamme talous- ja toiminnanohjauksen ohjelmistokehityksestä. Nyt tuote- ja palvelutarjontamme merkittäviä kokonaisuuksia ovat mm. talouden ulkoistuspalvelut, verkkoliiketoiminnan erityisratkaisut ja BI-kehityshankkeet.

Projektit ovat syntyneet vahvasti kysyntävetoisesti, asiakkaidemme tarpeesta. Konkreettiset hankkeet asiakkaidemme kanssa ovat kuitenkin vahvistaneet käsitystämme suunnastamme ja visiostamme entisestään. Haluamme tarjota toiminnanohjauksen palvelualustan, joka mahdollistaa myös yhden luukun periaatteen toteutumisen. Tämä on se palvelukokemus, jota meiltä on aina toivottu. Tärkein viestimme asiakkaillemme onkin strategiamme ytimessä oleva pk-sektorin osaaminen, ja sen taustalla olevat osaajat. Olemme asiakkaillemme kumppani, jolla on aito kyky ja resurssit tarjota monipuolista palvelua.

Moni asiakkaistamme pohtiikin asioita aivan uudesta näkökulmasta. Meidän kannaltamme hienointa on ollut päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan näitä hankkeita. Kyllähän menestyvän yrityksen tärkein asia on innovointi, eli miten myymme ja markkinoimme, ja miten kehitämme palvelumme ja tuotteemme ainutlaatuisen hyviksi. Tehokkaat toimintatavat ovat toki myös tärkeitä. Mobiiliteknologia sekä sähköiset prosessit ovat tässä suhteessa avainsanoja.

Haluamme olla asiakkaidemme näköinen yritys ja ymmärtää pk-yrityksen näkökulman. Panostamme kasvollisuuteen ja välittömään kommunikaatioon, meiltä saa aina kiinni ihmisen. Reagoimme myös nopeasti ja haluamme olla lähellä asiakastamme. Toivomme, että orastava kevät ja alkaneen vuoden tuulet vievät meitä entistä lähemmäksi asiakkaitamme. Niin kuin perustajamme Jukka Hakosalo sanoo:

”Meidän asiakkaat voi nukkua hyvin ja olla levollisin mielin. Hoidetaan homma ja pidetään sanamme.”

Oscar Software Oy