puolimatkankuva.jpg

Puolimatkan Talli

Puolimatkan talli tarjoaa tehokasta opetusta pienissä ryhmissä osaavilla hevosilla ja poneilla. Tyytyväiset hevoset on turvallisia myös selästä.

"Intohimonani on kehontuntemuksen ja -hallinnan opettaminen ratsastajille. Jokainen istuntakursseille tuleva ratsastaa omalla tasollaan ja täsmennämme istuntaa sekä kouluratsastustehtävissä että mukautumisessa askellajeihin. Istunnan korjaaminen alkaa aina käynnissä, mutta työskentelyn pääpaino on ravissa ja laukassa, koska reippaammissa askellajeissa ongelmakohdat näkyvät ja tuntuvat selvemmin.", ratsastuksenopettaja Krista kertoo.

Hevosten hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Hevoset ruokitaan neljästi päivässä ja vettä on tarjolla läpi vuoden myös ulkona. Hevosilla on 2-3 vapaapäivää viikossa. Hevosia läpiratsastetaan ja niillä maastoillaan säännöllisesti. Tallilla käy viikoittain hieroja.

Tallin toiminnasta vastaa Tuulia Karilo, joka omistaa tallin miehensä kanssa. Opettajina tallilla toimivat Tuulian lisäksi Pia Canth ja Krista Mutanen. Pihalla häärii myös erinäinen joukko sukulaisia apuna korjaamassa ja kunnostamassa maatilan vanhaa pihapiiriä.

Kokonaisuudessaan ratsastustallin ylläpito on ympärivuorokautinen ja -vuotinen työpaikka, jossa ollaan paikalla ja läsnä täydellä sydämellä. Se, että saa tehdä työkseen sitä mikä on alunperin ollut harrastus vaatii sitoutumista. Yrittäjänä oleminen ei ole aina helppoa mutta onnistumisista saa lisävirtaa ja tulevaisuuteen tavoitteita. Puolimatkan tallilla on paraikaa käynnissä laajentumishanke. Tavoitteena on rakennuttaa maneesi.

http://puolimatkantalli.com/