SkenarioLabs

Kaupunkisuunnittelulla maailmaa parantamassa

Vuonna 2015 perustettu SkenarioLabs kehittää Skenarios-palvelua – työkalua kaupunkisuunnittelijoille, kaavoittajille ja arkkitehdeille. Skenarios-palvelun avulla pystytään arvioimaan paitsi olemassa olevaa myös suunniteltua kaupunkirakennetta ja sen elinkaarivaikutuksia erilaisten mittareiden perusteella. Palvelulla mitataan muiden muassa rakennuskannan ja sen tarvitseman energiatuotannon aiheuttamat kustannukset ja hiilidioksidipäästöt. Kokonaan verkkoselaimessa toimiva palvelu ei edellytä käyttäjältä valmiita tietokantoja eikä aiheuta asentamisen ahdistusta. Tulokset esitetään visuaalisesti ja ymmärrettävästi.

SkenarioLabs on syntynyt ratkaisemaan maailman polttavia ongelmia. Kaupungistuminen on globaali trendi, joka tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa haasteita ihmisille ja ympäristölle erityisesti suurissa kaupungeissa. SkenarioLabs pyrkii ennalta ehkäisemään näitä ongelmia tuomalla esiin kestävämpiä vaihtoehtoja kaupunkien suunnitteluun. Vaikka ongelmien ennakointi on vain osa ratkaisua, näiden globaalien ongelmien vähentäminen ja ennustaminen on keskeinen osa SkenarioLabsin kasvutavoitteita. Myös palvelun itsensä käytettävyys on globaali. Sen tarjoamat tulokset perustuvat yleisiin standardeihin ja laajoihin tietokantoihin, jotka ovat sovellettavissa missä tahansa maapallolla.

SkenarioLabsin perustajajäsenen Hannu Nikupeterin mielestä intohimo tulee siitä, että tehdään jotain merkityksellistä, johon uskotaan ja jonka tärkeyteen luotetaan. Intohimoinen yritys tekee sellaista tuotetta tai palvelua, johon yritys uskoo ja jonka merkitykseen se luottaa. Tietoisuuden levittäminen on keskeinen osa SkenarioLabsin toimintaa. Vaikka palvelu on suunnattu kaupunkisuunnittelun ammattilaisille, pyritään käyttöliittymästä ja –kokemuksesta tekemään niin helppo ja selkeä, että kuka tahansa voi sitä käyttää arvioidakseen oman lähiympäristönsä rakennusten elinkaaren kustannuksia ja kuormittavuutta. Tällä tavalla täysillä asialleen omistautunut yritys varmistaa, ettei tieto jää pelkästään ammattilaisten käyttöön, vaan myös tavalliset kansalaiset voivat hyötyä siitä. Näin toimien yrityksen tavoitteet ja intohimon kohde saavutetaan parhaiten.

www.skenarios.com